Oferta dla Firm

Szanowni Państwo, Dzięki outsourcingowi zapewniamy klientowi możliwość obniżenia kosztów prowadzenia działalności, zapewniając elastyczność, doświadczenie i wiedzę. Różnorodność obsługiwanych branż procentuje w szybkości i sprawności rozwiązywania powstających problemów, w porównaniu do firmowego działu IT.

Opiekujemy się małymi firmami sektora MSP, zapewniając:

 • nowe rozwiązania dla archiwizacji danych, 
 • ciągłość pracy oprogramowanych maszyn, 
 • stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska dla pracy sieciowej, 
 • dostęp do sprzętu i oprogramowania w przystępnych cenach, 
 • aktualizacje systemów zabiezpieczeń 

W oparciu o dotychczasowe nasze doświadczenia z sektora outsourcingu informatycznego, przyjęliśmy trzy formy współpracy:

 • IT wsparcie standardowe (czasowe)
  (wykonanie zadanie liczone jest od konkretnego zgłoszenia/zadania/przyjazdu serwisu, podstawą wyceny jest czas wykonanej pracy),
 • IT wsparcie abonamentowe ograniczone
  (standardowe prace wykonane w ciągu miesiąca, dodatkowe godziny pracy liczone są odrębnie na podstawie wynegocjowanej stawki), 
 • IT wsparcie abonamentowe nieograniczone
  (gotowość na każde żądanie klienta, bez limitu przepracowanych godzin. Pełen pakiet usług z zakresu obsługi informatycznej),

Proponujemy zawarcie umowy o stały nadzór informatyczno - techniczny dla firm.Obniża to znacznie koszty utrzymywania personelu i pozwala na efektywniejsze zarządzanie finansami firmy z wykorzystaniem informatyki.Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i skonsultujemy propozycje i sugestie w osobistej rozmowie.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Przyjazne naszemu Klientowi IT wsparcie.