Usługi

W zakres naszych usług wchodzą m.in.:

  • administracja sieciami komputerowymi
  • rozbudowa istniejących sieci
  • kompleksowy serwis komputerowy  
  • instalacja i konfiguracja oprogramowania sieciowego  
  • doradztwo w zakresie modernizacji i zakupu nowego sprzętu oraz oprogramowania  
  • usługa zdalnej pomocy  
  • naprawa i konserwacja drukarek i komputerów  
  • aktualizacja oprogramowania antywirusowego  
  • wykonywanie kopii bezpieczeństwa
  • laboratoryjne odzyskiwanie danych